Loading..

PUK FinansPUK Finans

Ring og hør nærmere +45 36 19 58 58

Kontakt PUK Finans

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag seneste nyt

 

Konferencer, kurser og uddannelser i den kommende periode
Konferenceoversigt

Vi fandt 58 "Bestsellere" konferencer.

Liste  Tabel 

 • Årsafslutning - Analyse af årsrapporter

  Kurset er et hands-on kursus, hvor du som deltager vil få en række værktøjer, som kan bruges direkte i forbindelse med udarbejdelse og færdiggørelse af årsrapporten. Derudover lærer du at blive samarbejdspartner med den eksterne revision.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Budgettering & økonomisk styring

  Alle beslutninger i en virksomhed er i sidste ende forankret omkring økonomien. Virksomhedens økonomiske situation påvirker de daglige beslutninger, men de daglige beslutninger medfører ligeledes økonomiske konsekvenser. Så hvordan kan virksomheden styre økonomien bedst, og hvilken indsigt samt informationer kræver det?

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Grundlæggende bogholderi - Årsregnskabet fra A-Z

  Få grundlæggende kendskab til bogføringsprincipperne og regnskabets opbygning, så du er klædt på til det endelige årsregnskab samt bogføringen af diverse bilag.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Effektiv Inkasso – Vejen til en bedre bundlinje

  Effektiv Inkasso er vejen frem til en bedre bundlinje – Undgå dårlige betalere, behandl dine sager professionelt og optimér dine fakturaer.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Få styr på økonomifunktionen – for nye controllere og økonomimedarbejdere

  Der kan være stor forskel på teori og praksis. Derfor omhandler dette kursus en praktisk tilgang til styring og setup af de vigtigste arbejdsområder i økonomifunktionen hos små og mellemstore virksomheder.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Økonomi for ikke-økonomer konferencen

  Har du også svært ved at sætte dig ind i økonomien for din afdeling og virksomheden som helhed? I forbindelse med den daglige drift tages der mange økonomiske beslutninger med økonomiske konsekvenser til følge. Det er derfor vigtigt, at du som beslutningstager ved, hvordan du håndterer dagligdagens økonomiske udfordringer.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Regnskabsanalyse & kreditvurdering

  Har din virksomhed den rette kreditpolitik og er der en reel vurdering af debitorernes kreditværdighed? Denne konference er for dig, der arbejder med kredithåndtering og -vurdering og søger opskriften på en mere effektiv dagligdag i kreditafdelingen.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Controller - For private virksomheder

  Controllerfunktionen er blevet mere og mere central i mange private virksomheder. Men ofte oplever controlleren ikke den succes, som den faglige viden umiddelbart berettiger til.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Det interne regnskab og budgettering

  Få en god forståelse for regnskab og budgettering så du aktivt kan deltage, når der skal træffes økonomiske beslutninger i virksomheden.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Excel for økonomi- og regnskabsmedarbejdere (2 dage)

  Få et godt kendskab til de funktioner i Excel, der kan understøtte økonomi- og regnskabsmedarbejderens arbejdsopgaver. På kurset lærer du, hvordan du kan skabe overblik i dine regneark samt bearbejde data med effektive og tidsbesparende løsninger.

  Pris: 6.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Interne kontroller – Udvidet

  Implementér de interne kontroller, der afspejler din virksomheds forretningsmodel og ledelsesstil.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Interne kontroller - grundlæggende

  Effektivisér de interne kontroller i din virksomhed for at mindske risici for økonomiske udsving.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • IFRS-standarder – grundlæggende indføring

  Få en grundlæggende indføring i de internationale regnskabsregler (IFRS), der gælder for alle børsnoterede virksomheders regnskabsaflæggelse.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • IFRS Update – væsentlige ændringer af standarderne

  Bliv opdateret på de internationale regnskabsstandarder (IFSR) og lær at gør kravene til en rettesnor for din virksomheds bogholderi.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Den Nye Årsregnskabslov i praksis

  Kurset sætter fokus på lovændringerne og deres betydning for de enkelte regnskabsklasser. Derudover giver kurset deltagerne praktisk og direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, samtidig med at de opnår praktisk erfaring med løsning af generelle regnskabsmæssige problemstillinger.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Moms og afgift brush-up – nationale- og internationale momsnyheder

  Bliv ajourført i de nyeste lovgivningsinitiativer på momsområdet og få styrket din viden om både nationale og internationale fokusområder inden for moms.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • International Moms

  Få indsigt i de internationale momslove samt, hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed, når det kommer til varehandel over landegrænser.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Skatteregnskabet –opgørelse og regulering

  Med udgangspunkt i årsrapporten giver dette kursus indblik i metoden til, hvordan man opgør den skattepligtige indkomst til SKAT. Deltagerne vil blive styrket i almindeligt forekommende reguleringer fra årsregnskabet til skatteregnskabet.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Aktuel Løn – Få styr på lønområdet

  Administration af medarbejdernes løn er et komplekst område, og det er derfor vigtigt at holde sig ajour med skattereglerne samt at kunne manøvre virksomhedens lønsystem.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Den nye EU-persondataforordning

  Konferencen sætter fokus på at give dig indsigt og forståelse for den nye EU-persondataforordning og hvorledes din virksomhed skal behandle personfølsomme data, for at leve op til de nye krav.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Knæk Regnskabet

  Regnskaber er ikke kun for økonomiafdelingen. Du vil i mange andre stillinger også have stor gavn ved at kende til de økonomiske konsekvenser af dine daglige arbejdsopgaver, herunder både som leder, HR-medarbejder, intern/ekstern konsulent m.fl.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Fremtidens Finansleder Konference

  Denne konference har til formål at give dig indblik i fremtidens finansbranche - herunder tendenser, nye krav og muligheder. Den digitale transformation, som præger branchen ændrer nemlig måden, hvorpå virksomheder skal agere fremadrettet for at udvikle sig i takt med branchen.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Contract Management - Værktøjer til kontraktsyring

  Få indblik i de økonomiske, styringsmæssige og udviklingsmæssige aspekter, der gemmer sig bag konceptet Contract Management og opnå bedre indtjeningsgrad samt færre risici gennem helhedsorienteret kontraktstyring.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Business Intelligence (BI) – Grundlæggende viden og værktøjer

  Få en grundlæggende viden om de nyeste værktøjer og metoder indenfor Business Intelligence (BI), der gør det lettere at transformere og forenkle din data.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • VBA programmering i Excel – Grundlæggende (2 dage)

  Dette kursus sikrer dig indgående kendskab til programmering af makroer i Excel, der vil give dig en god forståelse for VBA programmeringssproget. Du vil derudover få værktøjerne til at løse dine opgaver langt mere effektivt, som vil give dig daglige tidsbesparelser.

  Pris: 6.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Værdiansættelse af virksomheder – En praktisk tilgang

  Værdiansættelse er medhjælpende til en bedre forståelse af virksomheders reelle værdi. Ved at deltage på dette kursus opnås indsigt i, hvordan du kan benytte værdiansættelse i din virksomhed og styrke jeres selvforståelse samt position på markedet.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Aktuel skat - bliv opdateret på de nyeste lovændringer

  SKAT er et komplekst område under konstant forandring, hvorfor det er altafgørende med en opdatering minimum en gang om året. Bliv opdateret på på de nyeste lovændringer samt betydningsfulde afgørelser inden for skatteområdet nu.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Kreditorbogholderiet – Moms og afgifter

  Dette kursus sikrer dig de rette kompetencer inden for kreditorbogholderiet. Du vil lære, hvordan arbejdsopgaver som bl.a. køb af varer og ydelser fra leverandører i og uden for Danmark, trekantshandel, momsangivelse, faktureringskrav, allokering af udgifter og godtgørelse af afgifter bedst styres.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Debitorbogholderiet – Hold styr på kunden

  Dette kursus sikrer dig de rette kompetencer inden for debitorbogholderiet. Du vil lære, hvordan arbejdsopgaver som bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, rentetillæg, kreditregler og debitorstrategi bedst styres. Derudover vil du blive sat ind i aktuelle problemstillinger, som kan påvirke dit arbejde i debitorbogholderiet.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • 3 KURSER TIL EN FORDELAGTIG PRIS

  Samfundsmæssige krav om omstilling og fleksibilitet stiller krav til kvaliteten af den enkeltes kompetencer. Vi står over for en fremtid, hvor individualitet samt vidensbaserede kompetencer synes at få større værdi end nogensinde før. Vi udbyder en lang række kurser og konferencer til din kompetenceudvikling.

  Pris: 12.000,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Projektøkonomi/-styring – begreber & værktøjer

  Dette kursus sikrer en grundlæggende forståelse for de økonomiske aspekter ved projektstyring. Du bliver klædt på til udfordringer angående rentabilitet, budgettering samt risikovurdering gennem hele projektforløbet.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Information Management (IM) - Fra information til viden

  I en digitaliseret tidsalder er det essentielt for virksomheder at have værktøjer og kompetencer til at forstå og behandle de enorme mængder af digitale informationer der dagligt modtages. På dette kursus lærer du at forstå og arbejde professionelt med data og viden.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • MasterClass i Skat (MCS)

  De skatteretlige fagområder er utroligt komplekse og foranderlige, og det er derfor af stor betydning for virksomhederne, at uddanne medarbejdere, der forstår reglerne, praksis samt den skatteretlige metode. Så få ajourført din viden inden for de lovgivningsmæssige rammer på skatteområdet og opnå et højt teoretisk niveau til at løse dine daglige arbejdsopgaver.

  Pris: 19.800,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Ledelseskommunikation – kommunikér professionelt, målrettet og motiverende

  Tag ejerskab over rollen som leder og brænd igennem med din kommunikation. Lær at implementere de nyeste værktøjer inden for ledelseskommunikation i arbejdsdagen og forstå din rolle som virksomhedens vigtigste kommunikator. For ledere, specialister mv.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Financial Controlling – Værktøjer og metoder for controllere

  Bliv skarpere i dit arbejde med budgettering, projektøkonomi/-styring, eksternt regnskab og intern kontrol. På dette kursus vil deltagerne få opdateret og styrket deres faglige viden inden for aktuelle finansielle emner gennem brug af relevante værktøjer og metoder.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Præsentationsteknik - formidling og gennemslagskraft

  En stærk formidler er saglig, troværdig og overbevisende og præsenterer sine budskaber med stærke argumenter og et levende kropssprog. På dette kursus lærer du teknikkerne til at blive en skarp og overbevisende formidler, der formår at præsentere budskaberne klart og effektivt - også når indholdet er komplekst.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Målrettet lønsomhedsstyring

  Hvad gør man som virksomhed hvis omsætningen falder drastisk, og man samtidig skal prøve at bevarer bundlinjen og værdiskabelsen så ubeskadiget som muligt? Når virksomheder når sin smertegrænse, begynder ledelsen at skære i omkostningerne, og dette vil vi gerne nå at undgå.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Selskabsret

  Selskabsret er ikke kun for advokater, men målrettet alle der arbejder med selskabsret, strukturer, generalforsamlinger samt bestyrelser, direktører, revisorer og andre med interesse inden for dette spændende felt.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Økonomi for ikke-økonomer Uddannelsen

  I stadig flere jobfunktioner kræves indgående viden og kendskab til økonomiske forhold. På denne uddannelse præsenteres - over fire moduler - de centrale begreber og økonomiske faktorer, som knytter sig til beslutningstagen, ledelse og udvikling i virksomheden.

  Pris: 19.800,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Moms – grundlæggende bestemmelser

  Momsområdet er i konstant udvikling, og flere og flere virksomheder er derfor begyndt at have større fokus på området. Lær derfor hvordan man behersker indviklede momsproblemstillinger og derved opnå store økonomiske fordele.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Erhvervsforsikringer

  Udviklingen på forsikringsmarkedet går stærkt, og det kan derfor være vanskeligt at have et overblik over de muligheder og begrænsninger der er, inden for alle de erhvervsforsikringer der udbydes.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Ansvarsforsikringer

  Der eksisterer forskellige former for ansvarsforsikringer, men fælles er, at de alle dækker hvis virksomheden er årsag til en skade på andre eller deres værdier.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Nyudnævnt Leder Uddannelsen

  Uddannelsen giver indsigt i moderne ledelse, strategi og organisation, herunder hvordan deltagerne effektivt kan udfylde lederrollen.

  Pris: 19.800,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Chefsekretær/Mellemleder uddannelsen

  Arbejdet som assistent, sekretær eller koordinator i en moderne virksomhed betyder en hverdag fuld af forandringer, opdateringer, arbejdspres og spændende faglige og personlige udfordringer. Du skal være professionel, effektiv og altid have overblikket.

  Pris: 19.800,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Ledelse & virksomhedskultur Uddannelsen

  Ledelse er en nøglefaktor iht. at opnå opstillede mål. Ønsker en virksomhed at skabe noget enestående, er det vigtigt, at den fokuserer på at udvikle ekstraordinære kompetencer hos sine ledere. Dette fordi, at talentfuld og god ledelse er en forudsætning for at lykkes. Og en virksomhed er aldrig bedre end det ledelsesteam, der leder den.

  Pris: 16.800,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Virksomhedsoverdragelse

  Ved virksomhedsoverdragelse står man overfor en lang række juridiske begreber og forhold, der er af stor betydning for fremtiden. Det kræver derfor en god baggrundsviden, for at kunne imødekomme og forbygge de spørgsmål og problemer, der kan opstå i en fremtidig situation.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Business Controlling – Skab sammenhæng i virksomheden

  Controlling er ikke længere kun kontrol og intern revision – det er dét at få styring og økonomistyring til at hænge sammen i hele virksomheden. Dette kursus har til formål at styrke deltagerens forudsætninger for at udfylde rollen som controller og kontorets sparringspartner optimalt.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Excel Master Uddannelsen (XMU)

  De færreste opnår fuldt udbytte af Excel-programmets mange funktioner. Tag Excel Master Uddannelsen (XMU) og skab de afgørende resultater i din hverdag.

  Pris: 19.800,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Antikorruption og -bestikkelse

  Hvad kan virksomheder og organisationer gøre for at udgå korruption og bestikkelse? Få svar på dette og meget mere når eksperter og praktikere i antikorruption stiller skarpt på en række centrale temaer inden for antikorruption. Konferencen vil blandt andet byde på oplæg, erfaringer og konkrete værktøjer til bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Årets store regnskabskonference

  Få et brush-up på alle væsentlige forhold og regler inden for regnskab, selskabsret, selskabsskat, moms & afgifter, personaledataloven og finance transformation med fokus på praktisk anvendelighed, når PUK Finans, i samarbejde med nogle af landets dygtigste og mest kompetente eksperter, inviterer til ”Årets store regnskabskonference 2016”.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Proceskonsulentuddannelsen, PUK

  En metodisk, teoretisk og praktisk uddannelse for ledere på alle niveauer. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systematisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt procesarbejde.

  Pris: 19.800,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Nudging på Arbejdspladsen

  Nudging er indirekte kommunikation. En kommunikation der, som et strategisk redskab, kan skabe værdi for organisationen.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • PowerPoint kursus - Den visuelle og effektfulde præsentation

  Dette kursus sikrer dig, at du bliver hurtigere og mere effektiv i din daglige brug af PowerPoint. Du vil lære hvordan PowerPoint er opbygget og fungerer samt, hvilke nye funktionaliteter og arbejdsmæssige genveje der findes i programmet.

  Pris: 3.800,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Excel kursus for øvede

  Ved et dybdegående kenskab til Excel kan virksomheden skabe bedre overblik over dens mange foretagender samt automatisere og effektivisere mange af dagligdagens opgaver. Ønsker du at udvide dine Excel færdigheder og bringe dig videre i opbygningen af mere avancerede regneark, regnskabsmodeller mv., så er dette kursus noget for dig.

  Pris: 3.800,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • Excel kursus for begyndere

  Excel bruges ikke kun i økonomiafdelingen. Programmet kan udnyttes i mange andre forretningsmæssige henseender, og det er derfor fordelsagtigt at have et godt kendskab til programmet. Er du ny i Excel, eller har du tidligere arbejdet med programmet, men trænger til at få genopfrisket hukommelsen, kan du med fordel tilmelde dig dette kursus.

  Pris: 3.800,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

 • EU's støtteordninger

  Har du en projektidé? EU støtter forskellige projekter som kan være med til at føre EU’s politikker ud i livet, men for at få del af EU’s støtte, er der nogle krav man skal leve op til. Kursets formål er at give deltagerne en generel og praktisk indføring i EU’s støtteprogrammer. Herudover at give et overblik over de muligheder der findes for at opnå støtte samt at vise metoder, som deltagerne vil kunne benytte i egen virksomhed.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Medarbejdernes skatteforhold - Løn og personalegoder

  Få styr på medarbejdernes skatteforhold, herunder lønpolitikker og personalegoder. For alle som arbejder med løn og personaleforhold.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 20.000,00 kr

 • Forhandlingsteknik - bliv en succesfuld forhandler

  Få nye teknikker og værktøjer, der lærer dig at blive en succesfuld forhandler med legitimitet og troværdighed. Forhandling er grundlaget for, hvordan man skaber og leverer i erhvervslivet, hvordan man indgår succesfulde aftaler og hvordan man fastholder disse på længere sigt.

  Pris: 4.500,00 kr

  Normalpris: 8.000,00 kr

Vi fandt 58 "Bestsellere" konferencer.

Liste  Tabel